all products

หากคุณสนใจในผลิตภัณฑ์ ต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม ขอใบเสนอราคา หรือแจ้งข้อแนะนำในสินค้าและบริการ คุณสามารถใช้แบบฟอร์มนี้ในการส่งข้อความ เราจะรีบดำเนินการติดต่อกลับโดยเร็วที่สุด

High Temperature Penetrant Remover

High Temperature Penetrant Developer

Visible High Temperature Inspection Penetrant

 FOCUS PX ซึ่งเป็นหน่วยการจัดซื้อที่ทรงพลังและสามารถปรับขยายได้

ADT โปรแกรมเสริมสำหรับใช้วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้รับจากเครื่อง OmniScan โดยแค่เพียงนำข้อมูลที่ได้มาจากหน้างานมาโหลดใส่โปรแกรม OmniPC หลังจากนั้นกดเลือกให้โปรแกรม ADT วิเคราะห์ข้อมูล โดยที่โปรแกรมจะวิเคราะห์และคัดเลือกข้อมูลที่มีความน่าจะเป็นจุดบกพร่องทั้งหมดอย่างรวดเร็ว แล้วแสดงผลให้ผู้ใช้งานเป็นผู้ตัดสินใจสรุปในขั้นตอนสุดท้าย

• ผงแป้งสีขาวเพื่อช่วยให้เห็นผงเหล็กสีดำบนผิวงานได้ชัดเจน • ตรวจหารอยแตกหรือความไม่สมบูรณ์ที่เกิดบนผิวหรือใกล้พื้นผิวของชิ้นงานที่เป็นสารแม่เหล็กและวัตถุที่สามารถเป็นตัวนำไฟฟ้าได้ดี • การตรวจสอบโดยวิธีนี้สามารถตรวจหารอยแตกของพื้นผิวในชิ้นงานที่เป็นเหล็กกล้าซึ่งมีรูปร่างซับซ้อน

• ผงเหล็กสีดำเพื่อใช้ตัดกับ WCP-81 เพื่อแสดงรอยร้าวบนผิวงานได้ดียิ่งขึ้น • ตรวจหารอยแตกหรือความไม่สมบูรณ์ที่เกิดบนผิวหรือใกล้พื้นผิวของชิ้นงานที่เป็นสารแม่เหล็กและวัตถุที่สามารถเป็นตัวนำไฟฟ้าได้ดี • การตรวจสอบโดยวิธีนี้สามารถตรวจหารอยแตกของพื้นผิวในชิ้นงานที่เป็นเหล็กกล้าซึ่งมีรูปร่างซับซ้อนไ

• การทดสอบด้วยอนุภาคแม่เหล็กเพื่อตรวจหารอยแตกหรือความไม่สมบูรณ์ที่เกิดบนผิวหรือใกล้พื้นผิวของชิ้นงานที่เป็นสารแม่เหล็กและวัตถุที่สามารถเป็นตัวนำไฟฟ้าได้ดี • การตรวจสอบโดยวิธีนี้สามารถตรวจหารอยแตกของพื้นผิวในชิ้นงานที่เป็นเหล็กกล้าซึ่งมีรูปร่างซับซ้อนไ

• สารแทรกซึมย้อมสีแดง • เหมาะสำหรับตรวจหาสิ่งบกพร่อง หรือ ความไม่ต่อเนื่องที่เปิดสู่พื้นผิวของโลหะที่ไม่มีรูพรุนหรือวัตถุอื่น เช่น โลหะ พลาสติก แก้วและเซรามิค เป็นต้น • วิธีใช้สารแทรกซึม สามารถใช้โดยการจุ่ม การพ่น การแปรง หรือการไหล เพื่อให้สารแทรกซึมซึมผ่านจุดที่มีรอยร้าว รอยแยก รอยต่อ ส่วนเกินที่ยื่นออกมา ผิวลาย มีชั้นบางซ้อนกันและมีรูพรุน

• น้ำยาทำความสะอาดผิวชิ้นงาน เพื่อให้เหมาะแก่การทดสอบคุณภาพ • เหมาะสำหรับตรวจหาสิ่งบกพร่อง หรือ ความไม่ต่อเนื่องที่เปิดสู่พื้นผิวของโลหะที่ไม่มีรูพรุนหรือวัตถุอื่น เช่น โลหะ พลาสติก แก้วและเซรามิค เป็นต้น • วิธีใช้สารแทรกซึม สามารถใช้โดยการจุ่ม การพ่น การแปรง หรือการไหล เพื่อให้สารแทรกซึมซึมผ่านจุดที่มีรอยร้าว รอยแยก รอยต่อ ส่วนเกินที่ยื่นออกมา ผิวลาย มีชั้นบางซ้อนกันและมีรูพรุน

• ผงแป้งสีขาวสำหรับแสดงผลรอยแตกร้าวในผิวงาน ช่วยให้มองเห็นการแทรกซึมขอสารแทรกซึมสีแดงได้ชัดเจนยิ่งขึ้น • เหมาะสำหรับตรวจหาสิ่งบกพร่อง หรือ ความไม่ต่อเนื่องที่เปิดสู่พื้นผิวของโลหะที่ไม่มีรูพรุนหรือวัตถุอื่น เช่น โลหะ พลาสติก แก้วและเซรามิค เป็นต้น • วิธีใช้สารแทรกซึม สามารถใช้โดยการจุ่ม การพ่น การแปรง หรือการไหล เพื่อให้สารแทรกซึมซึมผ่านจุดที่มีรอยร้าว รอยแยก รอยต่อ ส่วนเกินที่ยื่นออกมา ผิวลาย มีชั้นบางซ้อนกันและมีรูพรุน

• ตรวจสอบงานท่ออุตสาหกรรมที่มีความยาวมากๆแบบ 100% • ความสามารถในการตรวจสอบการกัดกร่อนอย่างละเอียดในบริเวณรอบๆ ท่อ • เป็นทางเลือกที่ดีที่สุดสำาหรับการตรวจสอบในพื้นที่ที่การตรวจสอบแบบทั่วไปเป็นไปไม่ได้หรือราคาสูง เช่น ใต้แคล้ม ใต้ฉนวน บนพื้นที่สูง ในปลอก หรือใต้ดิน • เก็บข้อมูลความจำได้สูง และโอนถ่ายข้อมูลได้รวดเร็ว • ใช้ตรวจสอบพื้นผิวที่มีอุณหภูมิสูงได้ • รองรับหัววัดทั้งแบบ Dual/Single • มีความทนทานสูง รองรับมาตรฐาน IP67 เหมาะกับสภาพการทำงานที่สมบุกสมบัน • หน้าจอสี แสดงผลได้ในทุกสภาพแสง • หน้าจอประมวลผลอ่านเข้าใจง่าย ดูผลได้ทันที • การตรวจที่รวดเร็วและแม่นยำในการประเมินความสมบูรณ์ของผลิตภัณฑ์ภายใน • สามารถเพิ่มตัวเลือกชุดมาตรฐานด้วยการซื้อ software option และอุปกรณ์เสริมเพิ่มเติมจากชุดมาตรฐาน เพื่อให้เหมาะต่อการใช้งานที่ต่างกัน • จำเป็นต้องใช้ทักษะและประสบการณ์ของผู้ปฏิบัติงาน

• สำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลในหน้าจอของเครื่องมือ • นอกจากการได้รับข้อมูลที่แม่นยำและการวิเคราะห์ข้อมูลก็เป็นสิ่งสำคัญด้วย ซอฟต์แวร์ของเราและนำเสนอในรูปแบบที่เข้าใจง่าย สามารถทำการวิเคราะห์ที่รวดเร็ว ไม่ซับซ้อนและสามารถทำการประเมินที่หน้างานได้ในทันทีด้วยรูปแบบการรายงานที่ชัดเจนและเข้าใจง่ายก่อนจัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์

• วิเคราะห์ข้อมูลได้จากการนำผลทดสอบมาลงในคอมพิวเตอร์ • สำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลเป็นรูปแบบ 3มิติ • ทำสแกนแพลนได้ และใส่หัวตรวจสอบสำหรับทำสแกนแพลนได้มากกว่า • นอกจากการได้รับข้อมูลที่แม่นยำและการวิเคราะห์ข้อมูลก็เป็นสิ่งสำคัญด้วย ซอฟต์แวร์ของเราและนำเสนอในรูปแบบที่เข้าใจง่าย สามารถทำการวิเคราะห์ที่รวดเร็ว ไม่ซับซ้อนและสามารถทำการประเมินที่หน้างานได้ในทันทีด้วยรูปแบบการรายงานที่ชัดเจนและเข้าใจง่ายก่อนจัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์

• เครื่องตรวจสอบด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงแบบจัดเรียงเฟส (Phased Array) • ต่อหัว Probe ได้หลายหัว ทำ multiple group ได้ • ตรวจหาการเสื่อมสภาพของส่วนประกอบในท่อ เช่น รอยแตกและรอยร้าว • ตรวจสอบงานเชื่อม การวัดความหนา • ตรวจสอบการสึกกร่อนและการตรวจหารอยร้าว • เก็บข้อมูลความจำได้สูง และโอนถ่ายข้อมูลได้รวดเร็ว • ใช้ตรวจสอบพื้นผิวที่มีอุณหภูมิสูงได้ • รองรับหัววัดทั้งแบบ Dual/Single • มีความทนทานสูง รองรับมาตรฐาน IP67 เหมาะกับสภาพการทำงานที่สมบุกสมบัน • หน้าจอสี แสดงผลได้ในทุกสภาพแสง • หน้าจอประมวลผลอ่านเข้าใจง่าย ดูผลได้ทันที • การตรวจที่รวดเร็วและแม่นยำในการประเมินความสมบูรณ์ของผลิตภัณฑ์ภายใน • สามารถเพิ่มตัวเลือกชุดมาตรฐานด้วยการซื้อ software option และอุปกรณ์เสริมเพิ่มเติมจากชุดมาตรฐาน เพื่อให้เหมาะต่อการใช้งานที่ต่างกัน • จำเป็นต้องใช้ทักษะและประสบการณ์ของผู้ปฏิบัติงาน

• เครื่องตรวจสอบด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงแบบจัดเรียงเฟส (Phased Array) • ต่อหัว Probe ได้ทีละหัว • ตรวจหาการเสื่อมสภาพของส่วนประกอบในท่อ เช่น รอยแตกและรอยร้าว • ตรวจสอบงานเชื่อม การวัดความหนา • ตรวจสอบการสึกกร่อนและการตรวจหารอยร้าว • เก็บข้อมูลความจำได้สูง และโอนถ่ายข้อมูลได้รวดเร็ว • ใช้ตรวจสอบพื้นผิวที่มีอุณหภูมิสูงได้ • รองรับหัววัดทั้งแบบ Dual/Single • มีความทนทานสูง รองรับมาตรฐาน IP67 เหมาะกับสภาพการทำงานที่สมบุกสมบัน • หน้าจอสี แสดงผลได้ในทุกสภาพแสง • หน้าจอประมวลผลอ่านเข้าใจง่าย ดูผลได้ทันที • การตรวจที่รวดเร็วและแม่นยำในการประเมินความสมบูรณ์ของผลิตภัณฑ์ภายใน • สามารถเพิ่มตัวเลือกชุดมาตรฐานด้วยการซื้อ software option และอุปกรณ์เสริมเพิ่มเติมจากชุดมาตรฐาน เพื่อให้เหมาะต่อการใช้งานที่ต่างกัน • จำเป็นต้องใช้ทักษะและประสบการณ์ของผู้ปฏิบัติงาน

• เครื่องตรวจสอบผิวโดยใช้กระแสไหลวน(Eddy Current) • ใช้ตรวจสอบพื้นที่ขนาดใหญ่ได้อย่างรวดเร็วไม่ต้องใช้สารตัวนำคลื่นเหมือนที่การตรวจสอบโดยใช้คลื่นความถี่สูง • ตรวจหาข้อบกพร่องของงานท่อสำหรับอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น ท่อแอร์ ท่อไอน้ำ • ใช้สำหรับพื้นผิวหรือการตรวจหาการชำรุดบริเวณใกล้พื้นผิว • นิยมสำหรับการตรวจท่อขนาดเล็ก ซึ่งตรวจจุดบกพร่องได้ทั้งด้านใน และ ด้านนอก • สามารถทดสอบกับวัสดุที่ไม่ใช่เหล็ก เช่น ทองแดง, ทองแดงผสมนิเกล, อลูมิเนียม, และสแตนเลส • ไม่ต้องลอกเคลือบพื้นผิวออก (ขึ้นอยู่กับความหนา) ก่อนทำการตรวจสอบ • ใช้ตรวจสอบพื้นผิวที่มีอุณหภูมิสูงได้ • มีหัวตรวจสอบมาตรฐานหลายขนาดให้เลือกใช้งาน • มีความทนทานสูง รองรับมาตรฐาน IP67 • หน้าจอสี แสดงผลได้ในทุกสภาพแสง • หน้าจอประมวลผลอ่านเข้าใจง่าย ดูผลได้ทันที • การตรวจที่รวดเร็วและแม่นยำในการประเมินความสมบูรณ์ของผลิตภัณฑ์ภายใน • สามารถเพิ่มตัวเลือกชุดมาตรฐานด้วยการซื้อ software option และอุปกรณ์เสริมเพิ่มเติมจากชุดมาตรฐาน เพื่อให้เหมาะต่อการใช้งานที่ต่างกัน • จำเป็นต้องใช้ทักษะและประสบการณ์ของผู้ปฏิบัติงาน

• เครื่องตรวจสอบผิวโดยใช้กระแสไหลวน(Eddy Current) • ใช้ตรวจสอบพื้นที่ขนาดใหญ่ได้อย่างรวดเร็วไม่ต้องใช้สารตัวนำคลื่นเหมือนที่การตรวจสอบโดยใช้คลื่นความถี่สูง • ตรวจหาข้อบกพร่องที่ ชิ้นส่วนโลหะ รอยแตกในแผ่นโลหะ และท่อ • ใช้สำหรับพื้นผิวหรือการตรวจหาการชำรุดบริเวณใกล้พื้นผิว • นิยมสำหรับการตรวจท่อขนาดเล็ก ซึ่งตรวจจุดบกพร่องได้ทั้งด้านใน และ ด้านนอก • สามารถทดสอบกับวัสดุที่ไม่ใช่เหล็ก เช่น ทองแดง, ทองแดงผสมนิเกล, อลูมิเนียม, และสแตนเลส • ไม่ต้องลอกเคลือบพื้นผิวออก (ขึ้นอยู่กับความหนา) ก่อนทำการตรวจสอบ • ใช้ตรวจสอบพื้นผิวที่มีอุณหภูมิสูงได้ • มีหัวตรวจสอบมาตรฐานหลายขนาดให้เลือกใช้งาน • มีความทนทานสูง รองรับมาตรฐาน IP67 • หน้าจอสี แสดงผลได้ในทุกสภาพแสง • หน้าจอประมวลผลอ่านเข้าใจง่าย ดูผลได้ทันที • การตรวจที่รวดเร็วและแม่นยำในการประเมินความสมบูรณ์ของผลิตภัณฑ์ภายใน • สามารถเพิ่มตัวเลือกชุดมาตรฐานด้วยการซื้อ software option และอุปกรณ์เสริมเพิ่มเติมจากชุดมาตรฐาน เพื่อให้เหมาะต่อการใช้งานที่ต่างกัน • จำเป็นต้องใช้ทักษะและประสบการณ์ของผู้ปฏิบัติงาน

• เครื่องทดสอบการกัดกร่อนของวัสดุด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง • ตรวจหารอยแตกบนพื้นผิวและความบกพร่องภายใน • วัดความหนาของวัตถุ • กำหนดเกณฑ์การยอมรับและการปฏิเสธวัตถุที่ทำการตรวจสอบจากพื้นฐานของรหัสหรือมาตรฐานอ้างอิง • สามารถใช้ในการรับประกันความสมบูรณ์ของแนวเชื่อมในอุปกรณ์ หรือโครงสร้าง • น้ำหนักเบา พกพาสะดวก • รองรับหัววัดทั้งแบบ Dual/Single • มีความทนทานสูง รองรับมาตรฐาน IP67 • หน้าจอสี แสดงผลได้ในทุกสภาพแสง • หน้าจอประมวลผลอ่านเข้าใจง่าย ดูผลได้ทันที • การตรวจที่รวดเร็วและแม่นยำ แม้กับวัตถุที่มีความร้อนสูง • สามารถเพิ่มตัวเลือกชุดมาตรฐานด้วยการซื้อ software option และอุปกรณ์เสริมเพิ่มเติมจากชุดมาตรฐาน เพื่อให้เหมาะต่อการใช้งานที่ต่างกัน • จำเป็นต้องใช้ทักษะและประสบการณ์ของผู้ปฏิบัติงาน

• เครื่องทดสอบการกัดกร่อนของวัสดุด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง • ตรวจหารอยแตกบนพื้นผิวและความบกพร่องภายใน • วัดความหนาของวัตถุ • กำหนดเกณฑ์การยอมรับและการปฏิเสธวัตถุที่ทำการตรวจสอบจากพื้นฐานของรหัสหรือมาตรฐานอ้างอิง • สามารถใช้ในการรับประกันความสมบูรณ์ของแนวเชื่อมในอุปกรณ์ หรือโครงสร้าง • น้ำหนักเบา พกพาสะดวก • รองรับหัววัดทั้งแบบ Dual/Single • มีความทนทานสูง รองรับมาตรฐาน IP67 • หน้าจอสี แสดงผลได้ในทุกสภาพแสง • หน้าจอประมวลผลอ่านเข้าใจง่าย ดูผลได้ทันที • การตรวจที่รวดเร็วและแม่นยำ แม้กับวัตถุที่มีความร้อนสูง • สามารถเพิ่มตัวเลือกชุดมาตรฐานด้วยการซื้อ software option และอุปกรณ์เสริมเพิ่มเติมจากชุดมาตรฐาน เพื่อให้เหมาะต่อการใช้งานที่ต่างกัน • จำเป็นต้องใช้ทักษะและประสบการณ์ของผู้ปฏิบัติงาน

• เครื่องวัดความหนาอัลตราโชนิก • มีฟังก์ชันมาตรฐานสำหรับการใช้งานที่ครบครัน • วัดความหนาได้ตั้องแต่ความหนา 0.080 มม. ถึง 635.00 มม. • รองรับหัววัดทั้งแบบ Dual/Single • มีความทนทานสูง รองรับมาตรฐาน IP67 • หน้าจอสี แสดงผลได้ในทุกสภาพแสง • หน้าจอประมวลผลอ่านเข้าใจง่าย ดูผลได้ทันที • วัดความหนาได้อย่างแม่นยำ แม้วัตถุที่มีความร้อนสูง • สามารถเพิ่มตัวเลือกชุดมาตรฐานด้วยการซื้อ software option และอุปกรณ์เสริมเพิ่มเติมจากชุดมาตรฐาน เพื่อให้เหมาะต่อการใช้งานที่ต่างกัน • ใช้งานง่าย พกพาสะดวก

• เครื่องวัดความหนาระบบแม่เหล็ก (เทคโนโลยี Hall Effect) • เหมาะสำหรับวัสดุที่ไม่มีธาตุเหล็ก • วัดความหนาได้ตั้งแต่ 0.001 มม. ถึง 25.4 มม. • หัววัดมีทั้งแบบตรง และ แบบหักมุม • มีปลอกครอบปลายหัววัดเพื่อลดการสึกหรอ จึงใช้งานได้นานยิ่งขึ้น และช่วยลดต้นทุน • หน้าจอประมวลผลอ่านเข้าใจง่าย ดูผลได้ทันที • มีTarget Ball ให้เลือกหลายแบบ ( ลูกบอลกลม/ลวดยาว/แผ่นกลม ) • สามารถต่อ foot switch เพื่อควบคุมการเก็บข้อมูลด้วยเท้า • มี DATA LOGGER ในตัว • สามารถเก็บข้อมูลและโอนถ่ายเข้าโปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้โดย เชื่อมต่อผ่าน USB และ RS-232 • สามารถโอนถ่ายข้อมูลข้อมูลใส่ MicroSD ในรูปแบบ .txt และ CSV • แสดงข้อมูลในคอมพิวเตอร์เป็นไฟล์ Excel ผ่านโปรแกรม WINXL

• เครื่องวัดความหนาอัลตราโชนิก • สามารถเลือกราคาตามฟังก์ชันการใช้งานได้ • วัดความหนาได้ตั้องแต่ความหนา 0.080 มม. ถึง 635.00 มม. • รองรับหัววัดทั้งแบบ Dual/Single • มีความทนทานสูง รองรับมาตรฐาน IP67 • หน้าจอสี แสดงผลได้ในทุกสภาพแสง • หน้าจอประมวลผลอ่านเข้าใจง่าย ดูผลได้ทันที • วัดความหนาได้อย่างแม่นยำ แม้วัตถุที่มีความร้อนสูง • สามารถเพิ่มตัวเลือกชุดมาตรฐานด้วยการซื้อ software option และอุปกรณ์เสริมเพิ่มเติมจากชุดมาตรฐาน เพื่อให้เหมาะต่อการใช้งานที่ต่างกัน • ใช้งานง่าย พกพาสะดวก

Powered by MakeWebEasy.com