ULTRASONIC FLAW DETECTORS

การตรวจสอบด้วย Ultrasonic Flaw Detector เป็นเทคนิคการตรวจสอบแบบไม่ทำลาย NDT (Non-destructive Testing ) โดยใช้หลักการทดสอบด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงหรือคลื่นอัลตราโซนิกส์ ที่แพร่ผ่านเข้าไปในเนื้อของชิ้นงานตรวจสอบ คลื่นเสียงที่ผ่านเข้า ไปนั้นจะกระทบกับรอยบกพร่องและสะท้อนกลับไปยังจุดส่งคลื่น โดยคลื่นเสียงความถี่สูงถูก ปล่อยออกมาจากหัวตรวจสอบ ซึ่งปล่อยคลื่นเสียงความถี่สูงที่มีความถี่ต่างๆออกมาภายใน ครั้งเดียว ทำให้สามารถตรวจหารอยบกพร่องในเนื้อวัสดุได้ละเอียดและแม่นยำมากขึ้น

• เครื่องทดสอบการกัดกร่อนของวัสดุด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง • ตรวจหารอยแตกบนพื้นผิวและความบกพร่องภายใน • วัดความหนาของวัตถุ • กำหนดเกณฑ์การยอมรับและการปฏิเสธวัตถุที่ทำการตรวจสอบจากพื้นฐานของรหัสหรือมาตรฐานอ้างอิง • สามารถใช้ในการรับประกันความสมบูรณ์ของแนวเชื่อมในอุปกรณ์ หรือโครงสร้าง • น้ำหนักเบา พกพาสะดวก • รองรับหัววัดทั้งแบบ Dual/Single • มีความทนทานสูง รองรับมาตรฐาน IP67 • หน้าจอสี แสดงผลได้ในทุกสภาพแสง • หน้าจอประมวลผลอ่านเข้าใจง่าย ดูผลได้ทันที • การตรวจที่รวดเร็วและแม่นยำ แม้กับวัตถุที่มีความร้อนสูง • สามารถเพิ่มตัวเลือกชุดมาตรฐานด้วยการซื้อ software option และอุปกรณ์เสริมเพิ่มเติมจากชุดมาตรฐาน เพื่อให้เหมาะต่อการใช้งานที่ต่างกัน • จำเป็นต้องใช้ทักษะและประสบการณ์ของผู้ปฏิบัติงาน

• เครื่องทดสอบการกัดกร่อนของวัสดุด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง • ตรวจหารอยแตกบนพื้นผิวและความบกพร่องภายใน • วัดความหนาของวัตถุ • กำหนดเกณฑ์การยอมรับและการปฏิเสธวัตถุที่ทำการตรวจสอบจากพื้นฐานของรหัสหรือมาตรฐานอ้างอิง • สามารถใช้ในการรับประกันความสมบูรณ์ของแนวเชื่อมในอุปกรณ์ หรือโครงสร้าง • น้ำหนักเบา พกพาสะดวก • รองรับหัววัดทั้งแบบ Dual/Single • มีความทนทานสูง รองรับมาตรฐาน IP67 • หน้าจอสี แสดงผลได้ในทุกสภาพแสง • หน้าจอประมวลผลอ่านเข้าใจง่าย ดูผลได้ทันที • การตรวจที่รวดเร็วและแม่นยำ แม้กับวัตถุที่มีความร้อนสูง • สามารถเพิ่มตัวเลือกชุดมาตรฐานด้วยการซื้อ software option และอุปกรณ์เสริมเพิ่มเติมจากชุดมาตรฐาน เพื่อให้เหมาะต่อการใช้งานที่ต่างกัน • จำเป็นต้องใช้ทักษะและประสบการณ์ของผู้ปฏิบัติงาน

Powered by MakeWebEasy.com