Automated Detection Technology (ADT)

ADT โปรแกรมเสริมสำหรับใช้วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้รับจากเครื่อง OmniScan โดยแค่เพียงนำข้อมูลที่ได้มาจากหน้างานมาโหลดใส่โปรแกรม OmniPC หลังจากนั้นกดเลือกให้โปรแกรม ADT วิเคราะห์ข้อมูล โดยที่โปรแกรมจะวิเคราะห์และคัดเลือกข้อมูลที่มีความน่าจะเป็นจุดบกพร่องทั้งหมดอย่างรวดเร็ว แล้วแสดงผลให้ผู้ใช้งานเป็นผู้ตัดสินใจสรุปในขั้นตอนสุดท้าย

Powered by MakeWebEasy.com