Tomo View

• วิเคราะห์ข้อมูลได้จากการนำผลทดสอบมาลงในคอมพิวเตอร์ • สำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลเป็นรูปแบบ 3มิติ • ทำสแกนแพลนได้ และใส่หัวตรวจสอบสำหรับทำสแกนแพลนได้มากกว่า • นอกจากการได้รับข้อมูลที่แม่นยำและการวิเคราะห์ข้อมูลก็เป็นสิ่งสำคัญด้วย ซอฟต์แวร์ของเราและนำเสนอในรูปแบบที่เข้าใจง่าย สามารถทำการวิเคราะห์ที่รวดเร็ว ไม่ซับซ้อนและสามารถทำการประเมินที่หน้างานได้ในทันทีด้วยรูปแบบการรายงานที่ชัดเจนและเข้าใจง่ายก่อนจัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์

Powered by MakeWebEasy.com