ANALYSIS SOFTWARE

นอกจากการได้รับข้อมูลที่แม่นยำและการวิเคราะห์ข้อมูลก็เป็นสิ่งสำคัญด้วย ซอฟต์แวร์ของเราและนำเสนอในรูปแบบที่เข้าใจง่าย สามารถทำการวิเคราะห์ที่รวดเร็ว ไม่ซับซ้อนและสามารถทำการประเมินที่หน้างานได้ในทันทีด้วยรูปแบบการรายงานที่ชัดเจนและเข้าใจง่ายก่อนจัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์

ADT โปรแกรมเสริมสำหรับใช้วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้รับจากเครื่อง OmniScan โดยแค่เพียงนำข้อมูลที่ได้มาจากหน้างานมาโหลดใส่โปรแกรม OmniPC หลังจากนั้นกดเลือกให้โปรแกรม ADT วิเคราะห์ข้อมูล โดยที่โปรแกรมจะวิเคราะห์และคัดเลือกข้อมูลที่มีความน่าจะเป็นจุดบกพร่องทั้งหมดอย่างรวดเร็ว แล้วแสดงผลให้ผู้ใช้งานเป็นผู้ตัดสินใจสรุปในขั้นตอนสุดท้าย

• สำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลในหน้าจอของเครื่องมือ • นอกจากการได้รับข้อมูลที่แม่นยำและการวิเคราะห์ข้อมูลก็เป็นสิ่งสำคัญด้วย ซอฟต์แวร์ของเราและนำเสนอในรูปแบบที่เข้าใจง่าย สามารถทำการวิเคราะห์ที่รวดเร็ว ไม่ซับซ้อนและสามารถทำการประเมินที่หน้างานได้ในทันทีด้วยรูปแบบการรายงานที่ชัดเจนและเข้าใจง่ายก่อนจัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์

• วิเคราะห์ข้อมูลได้จากการนำผลทดสอบมาลงในคอมพิวเตอร์ • สำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลเป็นรูปแบบ 3มิติ • ทำสแกนแพลนได้ และใส่หัวตรวจสอบสำหรับทำสแกนแพลนได้มากกว่า • นอกจากการได้รับข้อมูลที่แม่นยำและการวิเคราะห์ข้อมูลก็เป็นสิ่งสำคัญด้วย ซอฟต์แวร์ของเราและนำเสนอในรูปแบบที่เข้าใจง่าย สามารถทำการวิเคราะห์ที่รวดเร็ว ไม่ซับซ้อนและสามารถทำการประเมินที่หน้างานได้ในทันทีด้วยรูปแบบการรายงานที่ชัดเจนและเข้าใจง่ายก่อนจัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์

Powered by MakeWebEasy.com