D70

• ผงแป้งสีขาวสำหรับแสดงผลรอยแตกร้าวในผิวงาน ช่วยให้มองเห็นการแทรกซึมขอสารแทรกซึมสีแดงได้ชัดเจนยิ่งขึ้น • เหมาะสำหรับตรวจหาสิ่งบกพร่อง หรือ ความไม่ต่อเนื่องที่เปิดสู่พื้นผิวของโลหะที่ไม่มีรูพรุนหรือวัตถุอื่น เช่น โลหะ พลาสติก แก้วและเซรามิค เป็นต้น • วิธีใช้สารแทรกซึม สามารถใช้โดยการจุ่ม การพ่น การแปรง หรือการไหล เพื่อให้สารแทรกซึมซึมผ่านจุดที่มีรอยร้าว รอยแยก รอยต่อ ส่วนเกินที่ยื่นออกมา ผิวลาย มีชั้นบางซ้อนกันและมีรูพรุน

Powered by MakeWebEasy.com