Automated Detection Technology (ADT)

Automated Detection Technology (ADT)

ปัญหาที่พบบ่อยครั้งจากการใช้เครื่อง Phased array ในการตรวจหาจุดบกพร่องคือเมื่อข้อมูลที่ได้จากการตรวจสอบปริมาณมากถูกส่งผ่านในระยะเวลาอันสั้น แต่ข้อมูลเหล่านั้นกลับติดเป็นปัญหาคอขวดเพราะขั้นตอนการวิเคราะห์และประมวลผลที่ล่าช้า

Automated Detection Technology (ADT) คือโปรแกรมที่ช่วยแก้ปัญหาดังกล่าวด้วยการประมวลผลอย่างรวดเร็ว พร้อมวิเคราะห์ข้อมูลอย่างแม่นยำ ช่วยให้การตรวจสอบได้ผลลัพท์ที่มีคุณภาพ

ADT โปรแกรมเสริมที่ใช้ง่าย สำหรับใช้วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้รับจากเครื่อง OmniScan โดยแค่เพียงนำข้อมูลที่ได้มาจากหน้างานมาโหลดใส่โปรแกรม OmniPC หลังจากนั้นกดเลือกให้โปรแกรม ADT วิเคราะห์ข้อมูล โดยที่โปรแกรมจะวิเคราะห์และคัดเลือกข้อมูลที่มีความน่าจะเป็นจุดบกพร่องทั้งหมดอย่างรวดเร็ว แล้วแสดงผลให้ผู้ใช้งานเป็นผู้ตัดสินใจสรุปในขั้นตอนสุดท้าย


ฟีเจอร์ที่น่าสนใจ

  • แสดงผลผ่าน OmniPC Software
  • วิเคราะห์และคัดเลือกข้อมูลที่มีความน่าจะเป็นจุดบกพร่องทั้งหมดอย่างรวดเร็ว 
  • สรุปขนาดและตำแหน่งของจุดบกพร่องที่ตรวจพบทั้งหมดให้ผู้ใช้งานโดยอัตโนมัติ 
  • สามารถเช็กความบกพร่องของข้อมูล เช่น ในกรณีข้อมูลตกหล่นในบางช่วงที่ตรวจ หรือ ขาด Couplant ระหว่างการตรวจ
  • โปรแกรมจะประมวลผลกับข้อมูลที่เป็นสำเนามาจากข้อมูลต้นแบบเท่านั้น ดังนั้นข้อมูลดิบจะไม่โดนปรับแต่ง
  • รองรับมาตรฐาน ASME,API และ AWS
  • เหมาะสำหรับทั้งผู้ที่ใช้งานตรวจสอบเบื้องต้นและ ผู้ที่ต้องใช้ข้อมูลไปนำเสนอต่อ


เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

Powered by MakeWebEasy.com